44 Upper Thomas Street, Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales

Street 44 Upper Thomas Street
County Glamorgan
Country Wales
 
Enclosed By
Merthyr Tydfil
 
Place Encloses