Author National Archives, Personnel File

References

  1. Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging, Den Haag, archive 2.09.70, inventory number 5626
    1. Politieke Recherche Afdeling
    2. Geleick, Wilhelmus Werbertus